Tjänster med lastbil

 • Lastbilstransporter
 • Fordonstransport på maskinflak
 • Kranflak till Lastbil
 • Skrottransport
 • Grusning av vägar
 • Släp

Tjänster med Teleskoplastare

 • 2 st. Teleskopslastare Merlo 40.17 med godkänd radiostyrd korg
 • Gafflar
 • Skopor
 • Personkorg
 • Kranarm
 • Kranarm med roterande gripklo
 • Snöplog
 • Sandningsskopa
 • Upptagande + vanlig sopvals
 • Vändaggregat
 • Rensning hängrännor
 • Trädklippning
 • Nedtagning av träd

Tjänster med lastmaskin

 • Snöröjning (sandning/saltning/grusning)
 • Grusning av vägar
 • Maskinsopning
 • Isgrusning
 • Lastning & lossning

Tjänster med budbilar

 • En mindre budbil som tar laster upp till 1000 kg
 • En större budbil som lastar 12 ton, med bakgavellift och öppningsbar sida.

Tjänster inom grönyta

 • Gräsklippning
 • Trimminig

Vi säljer bland annat:

 • Matjord
 • Täckbark
 • Bergkrossprodukter
 • Marksten
 • Barkmull